Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierondervermelde voorwaarden. Het louter gebruik van de website impliceert het aanvaarden van deze voorwaarden.

De informatie die beschikbaar is op of via de website is van algemene aard. Tandartsenpraktijk Boerenkrijg levert geen professionele diensten via de website. Tandartsenpraktijk Boerenkrijg kan dus geen enkele aansprakelijkheid in dit verband aanvaarden.

Tandartsenpraktijk Boerenkrijg monitort geen andere websites waarmee deze een link zou hebben of heeft geen controle over deze websites. Tandartsenpraktijk Boerenkrijg kan dus geenszins de volledigheid of de juistheid van zulke websites noch hun beschikbaarheid waarborgen.

Tandartsenpraktijk Boerenkrijg zal niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat of voortvloeit uit welk gebruik van de website ook of van de informatie die beschikbaar gesteld wordt op of via de website (onderbrekingen, technische fouten of virussen inbegrepen).

Tandartsenpraktijk Boerenkrijg verbindt zich ertoe om de privacy van de gebruikers van de website en hun persoonsgegevens te eerbiedigen en te beschermen. Tandartsenpraktijk Boerenkrijg engageert zich ook om de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

In principe kan een bezoeker de website bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te vullen. Om sommige van op de website aangeboden diensten te kunnen gebruiken is het nochtans voor Tandartsenpraktijk Boerenkrijg noodzakelijk om over bepaalde informatie op te vragen, zoals – waar nodig – namen, adressen, telefoonnummers, e-mail adressen, enz.

Tandartsenpraktijk Boerenkrijg aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website ingezameld worden. Tandartsenpraktijk Boerenkrijg zal de nodige stappen ondernemen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonlijke informatie die u zal aanleveren, zal strikt vertrouwelijk blijven. Ze zal bewaard worden in Tandartsenpraktijk Boerenkrijg’s eigen database en zal niet aan derden overgemaakt worden. Door uw gegevens aan te leveren aanvaardt u dat uw persoonsgegevens door Tandartsenpraktijk Boerenkrijg gebruikt worden om rechtstreeks met u in contact te komen.

De website gebruikt Google Analytics, een web analytische dienst die geleverd wordt door Google Inc. Google Analytics gebruikt "cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden) en die Tandartsenpraktijk Boerenkrijg helpen bij de analyse van hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die de cookie bevat over uw gebruik van de website (uw IP adres inbegrepen) wordt overgedragen naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om op de hoogte te blijven van de manier waarop u de website in het algemeen gebruikt. Het stelt daarmee rapporten op over de website activiteit voor website operatoren en levert andere diensten in verband met website activiteit en gebruik van het Internet. U kan cookies in uw browser weigeren door de juiste instellingen te selecteren. We willen daarbij wel aangeven dat u in zulk geval niet alle mogelijkheden van de website zal kunnen gebruiken. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de gegevensverwerking door Google op de manier die en voor het doel dat hierboven beschreven staat.